Komercijalni izvestaji - Ponuda i traznja - SanSi Marketing Sistem
 
 
Kontakt 015. 344.388, 065.5 344.388 Srpski English
Ideja | Princip rada | Pretplata | Tražnja/Ponuda | Unos ponude i tražnje | Pristup za korisnike | Cene | Kontakt |
 

Kontakt i prodaja 015/344-388

 
 
 
  RECIKLAŽA
Možete pogledati i vezane kategorije METALOPRERADA i MAŠINE I ALATI

TRAŽNJA


Prijava broj Proizvod Opis Cena Količina Asortiman
1624 Akumulator OTKUP OTPADNIH AKUMULATORA / / Trgovinski
1004 Akumulator KUPOVINA OTPADNIH OLOVNIH AKUMULATORA ZA POTREBE FABRIKE / / Stalni
1012 Akumulator OTKUP STARIH AKUMULATORA / / Stalni
1185 Akumulator OTKUP AKUMULATORA / / Trgovinski
1455 Akumulator OTKUP STARIH AKUMULATORA / / Trgovinski
1186 Aluminijum OTKUP ALUMINIJUMA / / Trgovinski
1623 Aluminijum OTKUP ALUMINIJUMA / / Trgovinski
2319 Bakar OTKUP OTPADNOG BAKRA / / Proizvodni
1622 Bakar OTKUP BAKRA / / Trgovinski
753 Bakar OTKUP BAKRA,BAKARNE ŠLJAKE,BAKARNIH ODLIVAKA null / Stalni
1546 Bakar OTPADNI BAKAR / / Stalni
1280 Bakar OTKUP I PRERADA SVIH VRSTA SIROVINA NA BAZI BAKRA I LEGURA BAKRA / / Trgovinski
1188 Bakar OTKUP BAKRA / / Trgovinski
1131 Bakarni kablovi TRAŽNJA :OTPADNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI KABLOVI,NEOGRANIČENE KOLIČINE,SVE VRSTE,PLAĆANJE ODMAH / / Stalni
2136 Bronza TRAZNJA 8t KALAJNE BRONZE, CuSn10 I CuSn18 / / Trgovinski
2473 Čelik OTKUP OTPADNOG ČELIKA / / Trgovinski
2194 Čelik OTKUP OTPADNOG ČELIKA, ŠREDOVANOG TPA, I KLASE / / Trgovinski
1168 Elektro otpad PREUZIMANJE ELEKTRICNE I ELEKTRONSKE OPREME, RACUNARA I MOBILNIH TELEFONA I SVE VRSTE ELEKTRONSKOG OTPADA ZA RECIKLAZU / / Trgovinski
2541 Folija otpadna OTKUP OTPADNE FOLIJE / / Trgovinski
1513 Folija otpadna TRAŽNJA BALIRANE OTPADNE FOLIJE ZA IZVOZ U SLOVENIJU;KONTAKT SA FIRMAMA IZ SRBIJE / / Trgovinski
979 Folija otpadna OTKUP NA VELIKO OTPADNIH PLASTIČNIH SIROVINA OD NEZAVISNIH SAKUPLJAČA I INDUSTRIJSKIH PROIZVOĐAČA:OTPADNA FOLIJA(HDPE,LDPE);PE,PP,PS,ABS U BILO KOM OBLIKU SIROVINE / / Stalni
2422 Gus TRAZNJA OTPADNOG GUSA / / Trgovinski
1621 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Trgovinski
1879 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
1453 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA I, II, III KLASE / / Trgovinski
1957 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
1182 Gvožđe OTKUP GVOŽDJA / / Trgovinski
1672 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA I OTPADNOG GUSA / / Stalni
2476 Gvožđe VEĆE KOLIČINE SORTIRANOG OTPADNOG GVOŽĐA SEČENOG NA MERE-600×400×400 (MEKO GVOŽĐE-CEVI,PROFILI,LIMOVI DEBLJI OD 4mm...) / / Trgovinski
2374 Gvožđe OOTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Trgovinski
1044 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
1021 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
2523 Gvožđe OTKUP OTPADNOG MEKOG GVOŽĐA(LIVAČKOG) I KLASA / / Trgovinski
1003 Gvožđe KUPOVINA GVOŽĐA PRVE KLASE PRIPREMLJENO ZA LIVNICE I OTPADNI GUS / / Stalni
2465 Karton OTKUP KARTONA / / Trgovinski
1627 Katalizatori OTPADNI KATALIZATORI / / Trgovinski
448 Katalizatori OTKUP POLOVNIH AUTOKATALIZATORA I KOMPLETNE ELEKTRO INSTALACIJE(RECIKLAŽA KATALIZATORA) / / Stalni
1187 Katalizatori OTKUP KATALIZAORA / / Trgovinski
2305 Katalizatori TAŽNJA OTPADNIH KATALIZATORA ZA SLOVENAČKO TRŽIŠTE;KONTAKT SA FIRMAMA IZ SRBIJE / / Trgovinski
1549 Katoda bakarna BAKARNA KATODA OTKUP / / Stalni
1620 Lim OTKUP OTPADNOG LIMA / / Trgovinski
1183 Lim OTKUP LIMA / / Trgovinski
1575 Lim OTKUP OTPADNE LIMOVINE / / Terminski
634 Mašine za reciklažu MAŠINA ZA RECIKLAŽU PLASTIKE / / Terminski
1547 Mesing OTPADNI MESING / / Stalni
1189 Mesing OTKUP MESINGA / / Trgovinski
1904 Metalni otpad CELICNI OTPAD HMS1, HMS2 / / Trgovinski
2373 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA(BAKARNI,MESINGANI,BRONZANI OTPAD) / / Trgovinski
535 Obojeni metali OTKUP BAKRA, ALUMINIJUMA,MESINGA / / Stalni
732 Obojeni metali OTKUP ALUMINIJUMA,BAKRA,MESINGA,PROHROMA(BAKARNE PLOČE,BLOKOVI MOTORA,FOLIJE,ALU PROFILI) / / Stalni
2472 Obojeni metali OTKUP SVIH OBOJENIH METALA / / Trgovinski
2524 Obojeni metali OTKUP I DALJI PROMET OBOJENIH METALA(ALUMINIJUM,BAKAR,BRONZA,MESING,OLOVO(OLOVNI AKUMILATORI),PROHROM / / Trgovinski
1020 Obojeni metali OTKUP I PRERADA :BAKAR,ALUMINIJUM,MESING,OLOVO(OLOVNI AKUMULATORI) / / Stalni
1074 Obojeni metali MESING I MESINGANA ŠLJAKA,ALUMINIJUM, PROHROM-STIMULATIVNA CENA OTKUPA / / Stalni
2352 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA:-OTPADNI BAKAR(II,III KLASA)-OTPADNI ALUMINIJUM,OTPADNI MESING;VEĆE KOLIČINE NA MESEČNOM NIVOU / / Trgovinski
1454 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA (ALUMINIJUM, BAKAR, PROHROM, MESING, BRONZA..) / / Trgovinski
1671 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA:LIM,BAKAR,OLOVO,MESUING,ALUMINIJUM,PROHROM,BRONZA / / Stalni
1878 Obojeni metali OTKUPOTPADNOG LIMA,BAKRA,OLOVA,PROHROMA,MESINGA,BRONZE / / Stalni
1401 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA / / Stalni
1005 Olovo KUPOVINA OLOVA ZA POTREBE FABRIKE / / Stalni
1184 Olovo OTKUP OLOVA / / Terminski
1675 Otpad OTKUP HAVARISANIH AUTOMOBILA I DRUGE MEHANIZACIJE / / Stalni
1985 Otpad AUTO OTPAD, TPA OTPAD / / Stalni
2027 Papir TRAZNJA ŠKARTA OD TETRAPAK PAPIRA ZA DALJU PROIZVODNJU / / Trgovinski
1456 Papir OTKUP STAROG PAPIRA I KARTONA / / Trgovinski
937 Papir OTKUP STAROG PAPIRA / / Stalni
953 Pet ambalaža OTKUP OTPADNE PET AMBALAŽE / / Stalni
630 Pet ambalaža PET AMBALAŽA-OTKUP / / Stalni
1626 Plastika PRERADA SVIH VRSTA POLIETILENA I POLIPROPILENA(PE I PP)U BILO KOM OBLIKU SIROVINE / / Stalni
938 Plastika OTKUP SVIH VRSTA PVC OTPADNE PLASTIKE / / Stalni
2475 Plastika OTKUP OTPADNE PLASTIKE(PET AMBALAŽA,AMBALAŽA OD KUĆNE HEMIJE,STOLICE,STOLOVI,INDUSTRIJSKA PLASTIKA; / / Proizvodni
2467 Plastika OTKUP SVIH VRSTA OTPADNE PLASTIKE PO IZUZETNIM USLOVIMA;VRSTA PLASTIKE: 1. PET ili PETE (polyethylene terephthalate) 2.HDPE (high density polyethylene) 3.V (Vinyl) ili PVC 4.LDPE (low density polyethylene) 5.PP (polypropylene) 6.PS (polystyrene) 7.RAZNOVRSNA PLASTIKA / / Trgovinski
1039 Plastika OTKUP PLASTIČNIH SIROVINA ZA PRERADU:ŠKART,NAJLON,DŽAMBO VREĆE,OBIČNE VREĆE,ODLIVCI,FOLIJE / / Stalni
1289 Prohrom OTKUP PROHROMA KAO SEK. SIROVINE / / Trgovinski
1210 Prohrom OTKUP PROHROMSKOG OTPADA / / Stalni
2020 Regranulat TRAŽNJA MLEVENE PLASTIKE(REGRANULATA)POLIPROPILEN(LOMLJENE GAJBE,STOLICE,LEŽALJKE...)KONTAKT SA FIRMAMA IZ SRBIJE / / Proizvodni
2154 Sekundarne sirovine OTKUP I DALJI PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA(OBOJENI METALI I OTPADNO GVOŽĐE) / / Stalni
2455 Sekundarne sirovine OTKUP I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA(BAKAR,ALUMINIJUM,MESING,PROHROM,OLOVO,OTPADNI AKUMULATORI) / / Trgovinski
842 Sekundarne sirovine OTKUP SVIH VRSTA OTPADNOG MATERIJALA IZRAĐENOG OD BAKRA I LEGURA BAKRA,ALUMINIJUMA,GVOŽĐA / / Stalni
745 Sekundarne sirovine OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA;GVOŽĐE,BAKAR,ALUMINIJUM,BRONZA,MESING I SVI OSTALI OBOJENI METALI / / Stalni
2016 Sekundarne sirovine OTKUP I DALJA PRODAJA OTPADNOG GVOŽĐA,OBOJENIH METALA,AKUMULATORA,OTPADNE PLASTIKE / / Stalni
523 Sekundarne sirovine OTKUP SVIH SEKUNDARNIH SIROVINA / / Stalni
2447 Sekundarne sirovine OTKUP I TRETMAN SVIH VRSTA METALA(BAKRA,OLOVA,MESINGA,ALUMINIJUMA,OTPADNIH AKUMULATORA)OTKUP PLASTIKE I TRETMAN ELEKTRONSKOG OTPADA(CRT MONITORI,ŠTAMPANE PLOČE) / / Trgovinski
1558 Šine OTPADNE ŠINE ZA POTREBE FABRIKE / / Trgovinski
1984 Šine ŽELEZNICKE ŠINE - OTKUP ZA IZVOZ / / Stalni

PONUDA


Prijava broj Proizvod Opis Cena Količina Asortiman
3388 Akumulator / / / Trgovinski
5937 Akumulator OTKUP I DALJI PROMET OTPADNIH OLOVNIH AKUMULATORA / / Stalni
4890 Akumulator PONUDA OTPADNIH AKUMULATORA / / Stalni
4263 Akumulator PONUDA STARIH AKUMULATORA / / Trgovinski
2746 Akumulator PONUDA STARIH AKUMULATORA / / Stalni
7166 Akumulator OLOVNI AKUMULATORI / 2000t Veleprodaja
7410 Akumulator PONUDA OTPADNIH AKUMULATORA / / Trgovinski
7164 Aluminijum ALUMINIJUM OTPADNI / 400 t Veleprodaja
1812 Aluminijum OTPADNI ALUMINIJUM / / /
4808 Aluminijum PONUDA OTPADNOG ALUMINIJUMA / / Trgovinski
3386 Aluminijum / / / Trgovinski
3384 Bakar / / / Trgovinski
1814 Bakar OTPADNI BAKAR / / /
4807 Bakar PONUDA OTPADNOG BAKRA / / Trgovinski
3548 Bakar PONUDA BAKARNOG GRANULATA DOBIJENOG RECIKLAŽOM KABLOVA-VEĆE KOLIČINE,PALJENI BAKAR,KALAISANI,BAKARNA UŽAD / / Proizvodni
4596 Bakar OTPADNI BAKAR / / Trgovinski
5203 Bakarni kablovi PONUDA OTPADNIH BAKARNIH KABLOVA / / Trgovinski
4597 Bronza OTPADNA BRONZA / / Trgovinski
7353 Folija OTPADNA FOLIJA / 2333 kg Trgovinski
6920 Folija otpadna PONUDA NAJLONA I STREČ FOLIJE,BALIRANE / / Trgovinski
4249 Folija otpadna BALIRANA PE FOLIJA / / Proizvodni
6916 Folija otpadna OTPADNA,MEŠANA I BALIRANA FOLIJA / / Trgovinski
5726 Gume PONUDA OTPADNIH GUMA / / Stalni
4823 Gvožđe PONUDA OTPADNOG GUSA / 400t Stalni
6203 Gvožđe PONUDA STAROG GVOŽĐA / / Stalni
4040 Gvožđe PONUDA OTPADNOG GVOŽĐA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE / / Trgovinski
7163 Gvožđe OTPADNO GCOŽĐE IA KLASA / 5000t Veleprodaja
3381 Gvožđe null / / Trgovinski
1820 Gvožđe PRERAĐENO GVOŽĐE ZA LIVNICE / / Stalni
4260 Gvožđe PONUDA SORTIRANOG OTPADNOG GVOŽĐA / / Trgovinski
7409 Gvožđe OTPADNO MEKO GVOŽĐE PRIPREMLJENO ZA LIVNICE / / Trgovinski
5935 Gvožđe PONUDA OTPADNOG GVOŽĐA KAO SEK.SIROVINE,SEČENO I KLASIRANO / / Stalni
6018 Gvožđe PONUDA KLASIRANOG OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
7355 Karton OTPADNI KARTON / 2511 kg Trgovinski
7350 Karton PONUDA STAROG BALIRANOG KARTONA / 48 BALA Trgovinski
3387 Katalizatori / / / Trgovinski
1755 Katalizatori VELIKI IZBOR KATALIZATORA-POLOVNIH / / Stalni
6167 Katalizatori PONUDA OTPADNIH KATALIZATORA / / Stalni
6505 Katalizatori PONUDA STARIH KATALIZATORA / / Trgovinski
2625 Kontejneri PROIZVODNJA KONTEJNERA ZA ODLAGANJE PET(PLASTIČNIH) FLAŠA 1200X1200X1300mm / / Stalni
4809 Lim PONUDA OTPADNOG LIMA / / Trgovinski
7347 Limenka PONUDA BALIRANIH LIMENKI / 3 BALE Trgovinski
5938 Limenka PONUDA OTPADNIH ALUMINIJUMSKIH LIMENKI / / Stalni
6767 Limenka PONUDA OTPADNIH LIMENKI / / Proizvodni
3929 Mašine za mlevenje guma PROIZVODNJA:DROBILICE ZA MLEVENJE AUTOMOBILSKIH GUMA(KOMPLETNO MLEVENJE I ODVAJANJE KORDA) / / Proizvodni
3299 Mašine za reciklažu PONUDA MLINOVA I ŠREDERA / / Stalni
3295 Mašine za reciklažu bakarnih kablova OPREMA ZA RECIKLAŽU BAKARNIH KABLOVA / / Stalni
2500 Mašine za reciklažu plastike INDUSTRIJSKI UNIVERZALNI MLINOVI ZA MLEVENJE PLASTIKE I DRVNOG OTPADA / / Stalni
3385 Mesing / / / Trgovinski
4592 Mesing OTPADNI MESING / / Trgovinski
1816 Mesing OTPADNI MESING / / Stalni
4261 Obojeni metali PONUDA SORTIRANIH OBOJENIH METALA / / Trgovinski
4818 Obojeni metali PONUDA OBOJENIH METALA(ALUMINIJUM,BAKAR,BRONZA,PROHROM,OLOVO),RAZNE VRSTE PLOČEVINE I OSOVINSKOG MATERIJALA / / Stalni
6019 Obojeni metali PONUDA KLASIRANIH OTPADNIH OBOJENIH METALA(ALUMINIJUM,BAKAR,BRONZA,PROHROM,MESING) / / Stalni
5936 Obojeni metali PONUDA OBOJENIH METALA(ALUMINIJUM,BAKAR,BRONZA,MESING)KAO SEKUNDARNIH SIROVINA / / Stalni
6204 Obojeni metali PONUDA OBOJENIH METALA(OTPADNI LIM,BAKAR,BRONZA,PROHROM) / / Stalni
6836 Obojeni metali PONUDA OTPADNOG BAKRA(II,III KLASA)OTPADNI ALUMINIJUM,OTPADNI MESING) / / Trgovinski
3383 Olovo / / / Trgovinski
5722 Papir PONUDA BALIRANOG STAROG PAPIRA I KARTONA / / Stalni
2592 Papir PONUDA PAPIRA-PO KLASAMA;BALIRANI,BELI / 30t Stalni
4262 Papir PONUDA SORTIRANOG PAPIRA I KARTONA / / Trgovinski
6946 Papir PONUDA STAROG PAPIRA / / Trgovinski
6202 Papir PONUDA STAROG PAPIRA / / Stalni
4250 Pet ambalaža PET AMBALAŽA BALIRANA, RAZVRSTANA PO BOJAMA / / Proizvodni
6168 Pet ambalaža PONUDA OTPADNE PET AMBALAŽE / / Terminski
7354 Pet ambalaža PONUDA OTPADNOG PET-A / 546 kg Trgovinski
1817 Pet ambalaža RECIKLIRANA PET AMBALAŽA-U LJUSPICAMA PREČNIKA 10mm,ČISTOĆA 95%,PRANJE NA HLADNO,RAZVRSTANO PO BOJAMA UČEĆE 80%BELO I 20% OSTALE BOJE(PLAVA,ZELENA,BRAON) / / Stalni
7351 Pet ambalaža PONUDA BALIRANOG PET-A, RAZVRSTANOG PO BOJAMA : BELI (4 BALE), BRAON(12 BALA), ŠARENI (39 BALA) / / Trgovinski
7352 Plastika TVRDA PLASTIKA / 45 BALA Trgovinski
2593 Plastika BALIRANA FOLIJA,PET AMBALAŽA,PVC GAJBE-VEĆE KOLIČINE / / Stalni
6205 Plastika PONUDA OTPADNE PLASTIKE(PE, PVC, PET, PP, PS) / / Stalni
7332 Plastika USLUŽNO RECIKLIRANJE PLASTIKE / / Proizvodni
5533 Plastika PONUDA TVRDE PLASTIKE OD AUTOMOBILA;PONUDA SVIH VRSTA OTPADNE PLASTIKE / / Stalni
6766 Plastika PONUDA OTPASNE LOMLJENE TVRDE PLASTIKE(GAJBE,STOLICE...) / / Trgovinski
6600 Plastika PONUDA OTPADNE PLASTIKE(POLIETILEN,POLIPROPILEN) / 20t Stalni
5939 Plastika PONUDA PLASTIKE(LOMLJENE GAJBE) / / Stalni
4170 Polietilen PONUDA PLASTIČNOG OTPADA-POLIETILENA DOBIJENOG IZ RECIKLAŽE BAKARNIH KABLOVA / / Stalni
6157 Polistirol /POLISTIROL (ABS) OTPADNI....OKO 5000 KG / / Terminski
6158 Polistirol /POLISTIROL OTPORAN NA UDAR OTPADNI OKO 4000 KG / / Terminski
2498 Presa PRESE ZA BALIRANJE PETA,KARTONA I PAPIRA TANKIH LIMOVA OD ČELIKA I OBOJENIH METALA,TKANINE ITD. VERTIKALNE I HORIZONTALNE / / Stalni
3298 Presa PONUDA PRESA ZA RECIKLAŽU OBOJENIH METALA(PO PORUDŽBINI) / / Stalni
1772 Prohrom IZVOZ OTPADNOG PROHROMA / / Stalni
7165 Prohrom OTPADNI PROHROMSKI LIM 316 L / 300t Veleprodaja
2394 Prohrom PROHROMSKI OTPAD - VEĆE KOLIČINE / / Stalni
7333 PVC PONUDA OTPADNOG PVC-a / vise tona Proizvodni
3735 Regranulat PONUDA REGRANULATA(POLIETILEN,POLIPROPILEN,PVC,POLISTIROL,ABS I OSTALI MATERIJALI;PO BOJAMA,VEĆE KOLIČINE,ODLIČAN KVALITET / / Proizvodni
7009 Regranulat PONUDA REGRANULATA POLIETILEN NISKE GUSTINE, VISOKOG KVALITETA, DOBIJEN OD UVOZNOG GRANULATA / 20 t Trgovinski
4812 Regranulat PONUDA REGENERATA PLASTIKE SA PROIZVOĐAČKIM SERTIFIKATOM IZ SOPSTVENOG POGONA ZA RECIKLAŽU PLASTIČNIH MASA: REGRANULAT LDPE;HDPE;PP;PS / / Proizvodni
7200 Regranulat PRODAJA REGRANULATA OD RECIKLAŽE OTADNE PLASTIKE / / Proizvodni
5922 Sekundarne sirovine PONUDA OTPADNOG GVOŽĐA I OBOJENIH METALA (ALUMINIJUM,BAKAR,MESING,BRONZA,PROHROM) / / Stalni
808 Sekundarne sirovine PONUDA SEKUNDARNIH SIROVINA / / /
1480 Sekundarne sirovine OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA.-CRNI METALI / / /
7280 Sekundarne sirovine PONUDA SEKUNDARNIH SIROVINA: KARTONA, PET-A, TVRDE OTPADNE PLASTIKE... / / Trgovinski
5721 Sekundarne sirovine PONUDA OTPADNOG GVOŽĐA I i II KLASE I OBOJENI METALI(LIM,BAKAR,OLOVO,PROHROM,MESING) / / Stalni
7170 Sekundarne sirovine OTKUP I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA(BAKAR,ALUMINIJUM,MESING,PROHROM,OLOVO,OTPADNI AKUMULATORI) / / Trgovinski
3291 Sekundarne sirovine OTKUP,PRIPREMA I RECIKLAŽA SEKUNDARNMIH SIROVINA / / Stalni
2349 Sekundarne sirovine PONUDA RECIKLIRANIH OBOJENIH METALA / / Stalni
2432 Sekundarne sirovine SORTIRANI OBOJENI METALI I GVOŽĐE / / Stalni
7282 Usluge USLUGE ODNOSENJA SMEĆA / / Uslužni
5954 Usluge USLUGE ZBRINJAVANJA OTPADA / / Uslužni

 

Kompletni podaci

 
Možete pogledati i vezane kategorije METALOPRERADA i MAŠINE I ALATI
  
Copyright ©SanSi Marketing Sistem, All Rights Reserved