Komercijalni izvestaji - Ponuda i traznja - SanSi Marketing Sistem
 
 
Kontakt 015. 344.388, 065.5 344.388 Srpski English
Ideja | Princip rada | Pretplata | Tražnja/Ponuda | Unos ponude i tražnje | Pristup za korisnike | Cene | Kontakt |
 

Kontakt i prodaja 015/344-388

 
 
 
 RECIKLAŽA
Možete pogledati i vezane kategorije METALOPRERADA i MAŠINE I ALATI

TRAŽNJA


Prijava broj Proizvod Opis Cena Količina Asortiman
1624 Akumulator OTKUP OTPADNIH AKUMULATORA / / Trgovinski
1004 Akumulator KUPOVINA OTPADNIH OLOVNIH AKUMULATORA ZA POTREBE FABRIKE / / Stalni
1012 Akumulator OTKUP STARIH AKUMULATORA / / Stalni
1185 Akumulator OTKUP AKUMULATORA / / Trgovinski
1455 Akumulator OTKUP STARIH AKUMULATORA / / Trgovinski
1186 Aluminijum OTKUP ALUMINIJUMA / / Trgovinski
1623 Aluminijum OTKUP ALUMINIJUMA / / Trgovinski
2319 Bakar OTKUP OTPADNOG BAKRA / / Proizvodni
1622 Bakar OTKUP BAKRA / / Trgovinski
753 Bakar OTKUP BAKRA,BAKARNE ŠLJAKE,BAKARNIH ODLIVAKA null / Stalni
1546 Bakar OTPADNI BAKAR / / Stalni
1280 Bakar OTKUP I PRERADA SVIH VRSTA SIROVINA NA BAZI BAKRA I LEGURA BAKRA / / Trgovinski
1188 Bakar OTKUP BAKRA / / Trgovinski
1131 Bakarni kablovi TRAŽNJA :OTPADNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI KABLOVI,NEOGRANIČENE KOLIČINE,SVE VRSTE,PLAĆANJE ODMAH / / Stalni
2136 Bronza TRAZNJA 8t KALAJNE BRONZE, CuSn10 I CuSn18 / / Trgovinski
2473 Čelik OTKUP OTPADNOG ČELIKA / / Trgovinski
2194 Čelik OTKUP OTPADNOG ČELIKA, ŠREDOVANOG TPA, I KLASE / / Trgovinski
1168 Elektro otpad PREUZIMANJE ELEKTRICNE I ELEKTRONSKE OPREME, RACUNARA I MOBILNIH TELEFONA I SVE VRSTE ELEKTRONSKOG OTPADA ZA RECIKLAZU / / Trgovinski
2541 Folija otpadna OTKUP OTPADNE FOLIJE / / Trgovinski
1513 Folija otpadna TRAŽNJA BALIRANE OTPADNE FOLIJE ZA IZVOZ U SLOVENIJU;KONTAKT SA FIRMAMA IZ SRBIJE / / Trgovinski
979 Folija otpadna OTKUP NA VELIKO OTPADNIH PLASTIČNIH SIROVINA OD NEZAVISNIH SAKUPLJAČA I INDUSTRIJSKIH PROIZVOĐAČA:OTPADNA FOLIJA(HDPE,LDPE);PE,PP,PS,ABS U BILO KOM OBLIKU SIROVINE / / Stalni
2422 Gus TRAZNJA OTPADNOG GUSA / / Trgovinski
1621 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Trgovinski
1879 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
1453 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA I, II, III KLASE / / Trgovinski
1957 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
1182 Gvožđe OTKUP GVOŽDJA / / Trgovinski
1672 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA I OTPADNOG GUSA / / Stalni
2476 Gvožđe VEĆE KOLIČINE SORTIRANOG OTPADNOG GVOŽĐA SEČENOG NA MERE-600×400×400 (MEKO GVOŽĐE-CEVI,PROFILI,LIMOVI DEBLJI OD 4mm...) / / Trgovinski
2374 Gvožđe OOTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Trgovinski
1044 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
1021 Gvožđe OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA / / Stalni
2523 Gvožđe OTKUP OTPADNOG MEKOG GVOŽĐA(LIVAČKOG) I KLASA / / Trgovinski
1003 Gvožđe KUPOVINA GVOŽĐA PRVE KLASE PRIPREMLJENO ZA LIVNICE I OTPADNI GUS / / Stalni
2465 Karton OTKUP KARTONA / / Trgovinski
1627 Katalizatori OTPADNI KATALIZATORI / / Trgovinski
448 Katalizatori OTKUP POLOVNIH AUTOKATALIZATORA I KOMPLETNE ELEKTRO INSTALACIJE(RECIKLAŽA KATALIZATORA) / / Stalni
1187 Katalizatori OTKUP KATALIZAORA / / Trgovinski
2305 Katalizatori TAŽNJA OTPADNIH KATALIZATORA ZA SLOVENAČKO TRŽIŠTE;KONTAKT SA FIRMAMA IZ SRBIJE / / Trgovinski
1549 Katoda bakarna BAKARNA KATODA OTKUP / / Stalni
1620 Lim OTKUP OTPADNOG LIMA / / Trgovinski
1183 Lim OTKUP LIMA / / Trgovinski
1575 Lim OTKUP OTPADNE LIMOVINE / / Terminski
634 Mašine za reciklažu MAŠINA ZA RECIKLAŽU PLASTIKE / / Terminski
1547 Mesing OTPADNI MESING / / Stalni
1189 Mesing OTKUP MESINGA / / Trgovinski
1904 Metalni otpad CELICNI OTPAD HMS1, HMS2 / / Trgovinski
2373 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA(BAKARNI,MESINGANI,BRONZANI OTPAD) / / Trgovinski
535 Obojeni metali OTKUP BAKRA, ALUMINIJUMA,MESINGA / / Stalni
732 Obojeni metali OTKUP ALUMINIJUMA,BAKRA,MESINGA,PROHROMA(BAKARNE PLOČE,BLOKOVI MOTORA,FOLIJE,ALU PROFILI) / / Stalni
2472 Obojeni metali OTKUP SVIH OBOJENIH METALA / / Trgovinski
2524 Obojeni metali OTKUP I DALJI PROMET OBOJENIH METALA(ALUMINIJUM,BAKAR,BRONZA,MESING,OLOVO(OLOVNI AKUMILATORI),PROHROM / / Trgovinski
1020 Obojeni metali OTKUP I PRERADA :BAKAR,ALUMINIJUM,MESING,OLOVO(OLOVNI AKUMULATORI) / / Stalni
1074 Obojeni metali MESING I MESINGANA ŠLJAKA,ALUMINIJUM, PROHROM-STIMULATIVNA CENA OTKUPA / / Stalni
2352 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA:-OTPADNI BAKAR(II,III KLASA)-OTPADNI ALUMINIJUM,OTPADNI MESING;VEĆE KOLIČINE NA MESEČNOM NIVOU / / Trgovinski
1454 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA (ALUMINIJUM, BAKAR, PROHROM, MESING, BRONZA..) / / Trgovinski
1671 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA:LIM,BAKAR,OLOVO,MESUING,ALUMINIJUM,PROHROM,BRONZA / / Stalni
1878 Obojeni metali OTKUPOTPADNOG LIMA,BAKRA,OLOVA,PROHROMA,MESINGA,BRONZE / / Stalni
1401 Obojeni metali OTKUP OBOJENIH METALA / / Stalni
1005 Olovo KUPOVINA OLOVA ZA POTREBE FABRIKE / / Stalni
1184 Olovo OTKUP OLOVA / / Terminski
1675 Otpad OTKUP HAVARISANIH AUTOMOBILA I DRUGE MEHANIZACIJE / / Stalni
1985 Otpad AUTO OTPAD, TPA OTPAD / / Stalni
2027 Papir TRAZNJA ŠKARTA OD TETRAPAK PAPIRA ZA DALJU PROIZVODNJU / / Trgovinski
1456 Papir OTKUP STAROG PAPIRA I KARTONA / / Trgovinski
937 Papir OTKUP STAROG PAPIRA / / Stalni
953 Pet ambalaža OTKUP OTPADNE PET AMBALAŽE / / Stalni
630 Pet ambalaža PET AMBALAŽA-OTKUP / / Stalni
1626 Plastika PRERADA SVIH VRSTA POLIETILENA I POLIPROPILENA(PE I PP)U BILO KOM OBLIKU SIROVINE / / Stalni
938 Plastika OTKUP SVIH VRSTA PVC OTPADNE PLASTIKE / / Stalni
2475 Plastika OTKUP OTPADNE PLASTIKE(PET AMBALAŽA,AMBALAŽA OD KUĆNE HEMIJE,STOLICE,STOLOVI,INDUSTRIJSKA PLASTIKA; / / Proizvodni
2467 Plastika OTKUP SVIH VRSTA OTPADNE PLASTIKE PO IZUZETNIM USLOVIMA;VRSTA PLASTIKE: 1. PET ili PETE (polyethylene terephthalate) 2.HDPE (high density polyethylene) 3.V (Vinyl) ili PVC 4.LDPE (low density polyethylene) 5.PP (polypropylene) 6.PS (polystyrene) 7.RAZNOVRSNA PLASTIKA / / Trgovinski
1039 Plastika OTKUP PLASTIČNIH SIROVINA ZA PRERADU:ŠKART,NAJLON,DŽAMBO VREĆE,OBIČNE VREĆE,ODLIVCI,FOLIJE / / Stalni
1289 Prohrom OTKUP PROHROMA KAO SEK. SIROVINE / / Trgovinski
1210 Prohrom OTKUP PROHROMSKOG OTPADA / / Stalni
2020 Regranulat TRAŽNJA MLEVENE PLASTIKE(REGRANULATA)POLIPROPILEN(LOMLJENE GAJBE,STOLICE,LEŽALJKE...)KONTAKT SA FIRMAMA IZ SRBIJE / / Proizvodni
2154 Sekundarne sirovine OTKUP I DALJI PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA(OBOJENI METALI I OTPADNO GVOŽĐE) / / Stalni
2455 Sekundarne sirovine OTKUP I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA(BAKAR,ALUMINIJUM,MESING,PROHROM,OLOVO,OTPADNI AKUMULATORI) / / Trgovinski
842 Sekundarne sirovine OTKUP SVIH VRSTA OTPADNOG MATERIJALA IZRAĐENOG OD BAKRA I LEGURA BAKRA,ALUMINIJUMA,GVOŽĐA / / Stalni
745 Sekundarne sirovine OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA;GVOŽĐE,BAKAR,ALUMINIJUM,BRONZA,MESING I SVI OSTALI OBOJENI METALI / / Stalni
2016 Sekundarne sirovine OTKUP I DALJA PRODAJA OTPADNOG GVOŽĐA,OBOJENIH METALA,AKUMULATORA,OTPADNE PLASTIKE / / Stalni
523 Sekundarne sirovine OTKUP SVIH SEKUNDARNIH SIROVINA / / Stalni
2447 Sekundarne sirovine OTKUP I TRETMAN SVIH VRSTA METALA(BAKRA,OLOVA,MESINGA,ALUMINIJUMA,OTPADNIH AKUMULATORA)OTKUP PLASTIKE I TRETMAN ELEKTRONSKOG OTPADA(CRT MONITORI,ŠTAMPANE PLOČE) / / Trgovinski
1558 Šine OTPADNE ŠINE ZA POTREBE FABRIKE / / Trgovinski
1984 Šine ŽELEZNICKE ŠINE - OTKUP ZA IZVOZ / / Stalni

 

 

Kompletni podaci

 
Možete pogledati i vezane kategorije METALOPRERADA i MAŠINE I ALATI
  
Copyright ©SanSi Marketing Sistem, All Rights Reserved