Kontakt 015. 344.388, 065.5 344.388 Srpski English
SanSi Baneri | Ideja | Princip rada | Pretplata | Tražnja/Ponuda | Unos ponude i tražnje | Pristup za korisnike | Cene | Kontakt | Web Mail |
         
  PODACI O FIRMI STARA VAROŠ D.O.O.   KONTAKT  
 
 
Direktor: SLAVKA DRAGOVIĆ
PIB: 101221039
Delatnost: RECIKLAŽA
Kratak opis firme:
OTKUP I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA - TEHNOLOŠKI PROCES U preduzeću STARA VAROŠ d.o.o. sa kvalitetnim postupkom prerade dobijamo sekundarnu sirovinu kao materijal namenjen preradi za: - železare- koji je pripremljen iz široke palete materijala, dimenzije su nešto veće ; - livnice - koje zahtevaju da materijal bude isečen na manje dimenzije i često istovetne materijale. Namena preradjenog materijala zavisi i od samih primesa koje se dodaju za oplemenjivanje čelika. Svaki naš kupac koji preuzima materijal od nas može da postavlja zahteve o njegovom sastavu. Postupak otkupa i reciklaže započinje usaglašavanjem količine i cene sa ponuđačem, a zatim sledi tehnološki proces koji se odvija iz više faza na sledeći način: • Utovar materijala sopstvenim sredstvima; • Dopremanje; • Merenje na kolskoj vagi; • Radiološka provera materijala; • Prijem ; • Istovar; • Klasifikacija ; • Tretiranje materijala na mlinu Šreder, u presama, na makazama i gasnim sečenjem;
 
OVAJ PROIZVIOD IMA FOTOGRAFIJU
 
 
 
Kontakt osoba:
Ulica i br.: PILOTA ZORANA TOMICA 32,
Poštanski broj: 34310
Grad: TOPOLA
Država: SRBIJA
Telefon: 034 /812-633
Telefon 2: 034/811-633
Fax: 034 /813-633
Mobilni telefon:
E-mail: varostopola@open.telekom.rs
Web adresa:
 
 
         
PODACI O PROIZVODU Gvožđe - Metalni otpad -- Tražnja
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja:
Asortiman:
Datum unosa: 2007-09-03
Datum važenja: 2017-12-31
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
OTKUP OTPADNOG GVOŽĐA - MetalnI otpad - čelični otpad svih dimenzija i debljine, cevi raznih profila, čelični lim, stare školjke i automobili, i sav drugi neupotrebljiv metalni otpad koji više nema upotrebnu vrednost.
 
OVAJ PROIZVIOD IMA FOTOGRAFIJU OVAJ PROIZVIOD IMA FOTOGRAFIJU
 
         
PODACI O PROIZVODU Obojeni metali -- Tražnja
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja: Drugo
Asortiman: Trgovinski
Datum unosa: 2007-09-15
Datum važenja: 2017-12-31
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
OTKUP BAKRA, ALUMINIJUMA,MESINGA
 
OVAJ PROIZVIOD IMA FOTOGRAFIJU OVAJ PROIZVIOD IMA FOTOGRAFIJU
 
         
PODACI O PROIZVODU Železnički otpad -- Ponuda
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja: Drugo
Asortiman: Trgovinski
Datum unosa: 2007-09-15
Datum važenja: 2017-12-31
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
PRERAĐENO GVOŽĐE ZA LIVNICE - Maksimalna veličina 0.6x0.9x1.2 m, Minimalna debljina 6mm, Gustina 950 kg/m3. Materijal treba da bude težak, čist otpad od ugljeničnog čelika, sečen od željezničkih vagona, stranice vagona. zakivke, spojne ploče, vijci, navrtke, osovina isečne ana pola. OGRANIČENJA: Bez livenog gvožđa, ležajeva, čaura ili belog metala. Bez materijala koji sadrži Mangan.
 
OVAJ PROIZVIOD IMA FOTOGRAFIJU
 
         
PODACI O PROIZVODU PLOČEVINA I ČELIČNE KONSTRUKCIJE -- Tražnja
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja: Drugo
Asortiman: Proizvodni
Datum unosa: 2015-05-19
Datum važenja: 2017-05-18
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
Materijal trebada bude težak, čist nelegiran ugljenični čelični otpad. Materijal može da obuhvata gredu, uglove, čelike odgovarajućeg profila, limove veće debljine, bočne okvire, podmetače, kao i cevni otpad. Cevni otpad mora da odgovara specifikacijama koje se odnose na hemiju i da ima maksimalni prečnik 0.25 m. Maksimalna veličina 0.6x0.9x1.2 m, Minimalna debljina 6mm, Gustina 950 kg/m3. OGRANIČENJA: Bez auto otpada ili otpada od poljoprivredne mehanizacije. Bez otpada od livenog gvožđa, livenih cevi ili delova mašina. Bez strugotine ili otpada od brušenja.
 
 
         
PODACI O PROIZVODU OTPAD OD NERĐAJUĆEG ČELIKA -- Tražnja
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja: Drugo
Asortiman: Proizvodni
Datum unosa: 2015-05-19
Datum važenja: 2017-05-18
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
OTPAD OD NERĐAJUĆEG ČELIKA - PROHROM, BAKAR I KLASA, ALUMINIJUM TVRDI, ALUMINIJUM MEKI, MESING
 
 
         
PODACI O PROIZVODU SIVI LIV - GUS -- Tražnja
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja: Drugo
Asortiman: Proizvodni
Datum unosa: 2015-05-19
Datum važenja: 2017-05-18
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
Stari i novi mehanički delovi i komponente koji nisu prihvatljivi u ostalim grupama.
 
 
         
PODACI O PROIZVODU NOVA LIMOVINA -- Tražnja
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja: Drugo
Asortiman: Proizvodni
Datum unosa: 2015-05-19
Datum važenja: 2017-05-18
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
Nov, čist čelični otpad, koji ne prelazi 0.75m kod bilo koje dimenzije. Uključuje novu količinu fabričkog otpada (isečeni ostaci lima, otpresvi),. Ne sme sadržavati karoserije starih automobila, metalne prevlake, staklasti emajl, nečistoće. Maksimalna veličina 0.75m, maksimalna debljina 6mm, gustina minimum 1120 m3.
 
 
         
PODACI O PROIZVODU TEŠKO TOPLJENI ČELIČNI OTPAD - III KLASE -- Tražnja
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja: Drugo
Asortiman: Proizvodni
Datum unosa: 2015-05-19
Datum važenja: 2017-05-18
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
Materijal treba da bude težak, čist otpad od niskolegiranog čelika ili kovanog gvožđa, isečen da leži ravno. materijal može da obuhvata isečene kamionske okvire šasija, vence točkova isečene na pola, kao i kamionske listate opruge isečene po propisanim dimenzijama. Maksimalna veličina 0.6x0.9x1.2 m, Minimalna debljina 6mm, Gustina 950 kg/m3. OGRANIČENJA: Bez livenog gvožđa, livenih cevi, kolenastih vratila, beli lim, beli limovi sa olovnom prevlakom, materijal od staklastog emajla. Bez električne opreme - motori, transformatori, zupčanici...Dozvoljeni su zupčanici maksimalnog prečnika 200 mm. Dimenzije 500x500, debljine preko 2mm. Za livnice: Čelični otpad III klase.
 
 
         
PODACI O PROIZVODU TEŠKO TOPLJENI ČELIČNI OTPAD -- Tražnja
 
Kategorija: Reciklaža
Cena: 0
Količina: 0
Način plaćanja: Drugo
Asortiman: Proizvodni
Datum unosa: 2015-05-19
Datum važenja: 2017-05-18
Aktuelno:
 
 
Opis (tehničke karakteristike):
Materijal treba da bude težak, čist otpad od niskolegiranog čelika ili kovanog gvožđa, isečen da leži ravno. materijal može da obuhvata isečene kamionske okvire šasija, vence točkova isečene na pola, kao i kamionske listate opruge isečene po propisanim dimenzijama. Maksimalna veličina 0.6x0.9x1.2 m, Minimalna debljina 6mm, Gustina 950 kg/m3. OGRANIČENJA: Bez livenog gvožđa, livenih cevi, kolenastih vratila, beli lim, beli limovi sa olovnom prevlakom, materijal od staklastog emajla. Bez električne opreme - motori, transformatori, zupčanici...Dozvoljeni su zupčanici maksimalnog prečnika 200 mm.Dimenzije 500x500, debljine preko 5mm. Za livnice: Čelični otpad II klase.
 
 
 
Copyright ©SanSi Marketing Sistem, All Rights Reserved